Kompleksiškai tvarkoma Senvagė

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Viešosios erdvės

Vykdomi

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Projekto nauda – įgyvendinant projektą Senvagėje bus įrengti nauji ir atnaujinami esami dviračių ir pėsčiųjų takai, mažosios architektūros elementai, sporto, žaidimų, poilsio ir apžvalgos aikštelės, suformuotas tvenkinyje esančios salos reljefas, įrengti tiltai į salą, pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, atnaujinti želdynai, suformuoti krūmų masyvai, atnaujinta tvenkinio pakrantė, įrengti apšvietimo, lietaus nuotekų, vandentiekio tinklai, saugumui užtikrinti –  vaizdo stebėjimo kameros.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir bendruomeninės veiklos plėtrai pritaikyta 9,03 ha viešoji erdvė. Gražės miesto įvaizdis.

Preliminari finansuojama bendra projekto vertė – 5 765 746,88 Eur. Iš jų 1 591 396,05 Eur – ES investicijos ir valstybės lėšos, likusi dalis – Savivaldybės lėšos.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-15 – 2023-01-31.

 

PROJEKTO EIGA

2023-01-31 Projektas įgyvendintas.

2021 03 15 – 2022 09 01 Atnaujinti takai, įrengtos terasos, pasodinti nauji medžiai bei krūmai, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės.

2020-11-05 Išduotas leidimas Rangovui šalinti projekte numatytus želdinius. Taip pat bus pašalinti ir džiūstantys, užgožti, neturintys tolimesnės perspektyvos, nepriskirtini saugotiniems želdiniai.

2020-07-28 Statybvietė perduota rangovui.

2020-07-24 Pasirašyta plaukiojančio sinchronizuoto fontano Senvagės tvenkinyje įrengimo darbų sutartis su „UAB Poolservice.lt”

2020-07-21 Pasirašyta Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbų sutartis su „UAB Panevėžio statybos trestas”.

2018-08-30 Su UAB „Prie Lėvens“ pasirašyta techninės priežiūros sutartis.

2018-08-17 Pradėti rangos darbų viešieji pirkimai.

Rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=484501

2018-08-01 Su Centrine projektų valdymo agentūra suderinti rangos pirkimo dokumentai.

2018-07-13 Parengtas Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo techninis darbo projektas ir gautas statybos leidimas.

2018-04-09 Atlikta Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo techninio darbo projekto bendroji ekspertizė.

2018-01-29 Su UAB „Darbasta“ pasirašyta bendrosios ir specialiosios ekspertizių atlikimo sutartis.

2017-12-15 Pasirašyta  finansavimo sutartis.

2017-11-21 Vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-09-09 Pateikta paraiška ES struktūrinių fondų lėšoms gauti.

2017-08-07 Parengtas investicijų projektas.

2017-05-11 Su konkurso laimėtoja MB „Pupa-Strateginė urbanistika“ pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2016-09-22–2017-05-11 Atviras Senvagės ir Skaistakalnio parko su prieigomis kompleksinio sutvarkymo projekto konkursas.

2016-09-21 Pasirašyta sutartis su UAB „Idus“ dėl investicijų projekto parengimo.

 

Projekto vadovas Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas marius.garbauskas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angelė.steponaviciene@panevezys.lt

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

 

Projektas užbaigtas