Atnaujinamas lopšelis-darželis „Rugelis“

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Švietimas

Įvykdyti

Švietimas

Švietimas

Įgyvendinant lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektą bus remontuojamos patalpos, pritaikant vaikų kūrybiškumui skatinti, savireguliacijai ugdyti bei neįgaliesiems.

Viena grupė bus įrengta vietoj nefunkcionalaus žaidimų kambario, kita – logopedo, sekretoriaus ir buhalterio kabinetų. Abiem nupirkta baldų, ugdymo priemonių ir įrangos. Atsiras naujas logopedo kabinetas, ūkio patalpa.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus projektą lopšelyje-darželyje bus sukurtos papildomos 35 vietos vaikams.

Projektui skirta 200 163,95 Eur ES investicijų, po 17 661,52 Eur prisidės valstybė ir Panevėžio miesto savivaldybė. Bendra projekto vertė – 235 487 Eur.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugpjūtis – 2021 m. rugpjūtis.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas baigtas.

2021-08-13 Patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas.

2021-05-01 baigti fasado apdailos darbai , vykdomos statybos užbaigimo procedūros ir  baldų įsigijimo procedūros.

2021-04-07 Pasirašyta pirkimo sutartis  su UAB „Domus Lumina“ dėl užuolaidų ir žaliuzių įsigijimo.

2021-03-16 Pasirašyta pirkimo sutartis  su UAB „IT&T systems“ dėl kompiuterių technikos įsigijimo.

2021-03-01 baigiami fasado apdailos darbai, vidaus apdailos darbai (kiliminių, PVC, epoksidinių grindų dangų klojimas, sienų dažymas, plytelių klijavimas) baigti.

2021-02-22 Pasirašyta pirkimo sutartis  su UAB „Teida” dėl neįgaliųjų įrangos įsigijimo.

2021-02-15 Pasirašyta pirkimo sutartis su ĮI „Technetas” dėl buitinės įrangos įsigijimo.

2021-01-04 Vyksta rangos darbai:  naujos erdvės suformuotos, išlietos grindys, vykdomi baigiamieji apdailos darbai, nupirkta dalis baldų, ugdymo priemonės, perkami integruoti baldai.

2020-05-06 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Valresta“, darbų vertė – 189 970 Eur.

2019-10-30 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas, vyksta procedūros.

Konkurso laimėtojai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, sutartis nutraukta.

2019-06-14 Pasirašyta sutartis su rangos darbų viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia UAB „Aukštaitijos ranga”.

2018-02-08 Pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

2018-12-17 CPVA vertinti pateikti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2018-11-12 Išduotas statybos leidimas.

2018-03-26 Su UAB Statybos ekspertų biuru pasirašyta bendrosios ekspertizės atlikimo sutartis.

2018-03-26 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2017-08-29 Pasirašyta techninio projekto rengimo sutartis su UAB „Projektai ir Co“.

 

Projekto vadovas Gintaras Lebedevas, tel. (8 45) 504 455, 8 672 65386

El. paštas gintaras.lebedevas@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendinamas pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3.-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas užbaigtas