Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto  tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose.

Projekto veiklos – Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinta 18 karjeros specialistų, teikiančių profesinio orientavimo paslaugas mokiniams.

Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – Panevėžio miesto savivaldybei 2023 m. numatoma projekto finansavimo suma  – 214 800 Eur.

 

PROJEKTO EIGA

2023-12-31 Projektas įgyvendintas.

2022-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. 22-2564, kuria susitarė bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti karjeros specialistų paslaugų, teikiamų mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, ir projekto sutartyje numatytų veiklų organizavimą ir įgyvendinimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

Projekto koordinatorė Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA

Projekto tikslas – prisidėti prie sklandesnio pabėgėlių priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto koordinatorius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 100 proc. intensyvumu.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta – 81 699 Eur.

Projekto tikslinė grupė: trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su  partneriais (nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos ir socialinių paslaugų įstaigos), kurie bus atrinkti konkurso būdu.

Projekto tikslui pasiekti bus organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, teisinė ir psichologinė pagalba, šviečiamieji seminarai, lietuvių kalbos mokymai, verslumo skatinimo ir nuo įvairių priklausomybių bei nelegalaus darbo konsultacijos, vertimo paslaugos, veikla skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei integracijai, neformaliam migrantų vaikų ir jaunimo neformaliam švietimui, veikla skirta moterų ir mergaičių įgalinimui įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2024 m. kovo mėn. 4 d.

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-19  Projekto veiklos įgyvendintos.

Stebėti projekto veiklas galite ČIA.

2024-04-18 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita.

2024-04-12 Dalyvauta Lietuvos Carito 35-ojo gimtadienio minėjime, skaitytas pranešimas apie Panevėžyje gyvenančius ukrainiečius.

2024-03-29 Projekto partnerio VšĮ „Septynios akimirkos“ finaliniai renginiai. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-03-15 tarp LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pasirašytas susitarimas (Nr.22-467), kurio pagrindu projekto veiklos pratęstos iki 2024 m. balandžio 19 d.

2024-02-14 Projekto jaunimas šventė Valentino dieną. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-02-09 Projekto partnerio VšĮ „Septynios akimirkos“ centre ukrainiečių vaikai šventė Užgavėnes. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-31 Projekto dalyviai susipažino su molinių indų gamyba. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-20 Panevėžio švietimo centre lankėsi  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) atstovas. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-19 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ ukrainiečių jaunimui suorganizavo priklausomybių prevencijos paskaitą. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-13 Projekto dalyviai dalyvavo ekskursijoje į Pakruojį, kurią organizavo projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“. Išsamiau skaitykite ČIA.

2024-01-13 Panevėžio švietimo centro savaitgalinėje mokyklėlė “Надія” kuriami Angelai Laisvės gynėjams. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-12-10 Projekto dalyviai dalyvavo ekskursijoje į Kauną, kurią organizavo projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“.

2023-10-20 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita.

2023-09-30 Panevėžio švietimo centre atidaryta ukrainiečių savaitgalinė mokyklėlė “Надія”. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-08-26 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ drauge su projekto dalyviais dalyvavo festivalyje „Jaunimo piknikas“. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-08-24 Projekto partneris VšĮ „Septynios akimirkos“ suorganizavo projekto dalyvių išvyką į Šiaulius švęsti Ukrainos Nepriklausomybės dieną. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-07-19 Panevėžyje viešėjo Borodiankos (Ukraina) miesto delegacija: mokytojai, mokyklų direktoriai ir savivaldybės atstovai. Išsamiau skaitykite ČIA.

2023-07-18 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto įgyvendinimo ketvirtinė ataskaita.

2023-06-27 Panevėžyje viešėjo Ukrainos centro atstovai iš Vilniaus. Daugiau informacijos ČIA ir Ukrainos centro Facebook paskyroje ČIA.

2023-06-06 Gautas avansas projekto veikloms įgyvendinti.

2023-06-01 Prasidėjo projekto veiklos. Išsamesnė informacija ir kontaktinė informacija norintiems jose dalyvauti ČIA. Informacija ukrainiečių kalba ČIA.

2023-05-29 Projekto koordinatoriui LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas prašymas dėl avanso projekto veikloms įgyvendinti išmokėjimo.

2023-05-26 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-456 sudaryta projekto įgyvendinimo komanda.

2023-05-24 Su projekto koordinatoriumi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašyta lėšų įgyvendinimo sutartis.

2023-04-26  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta projekto paraiška  finansavimui gauti.

2023-04-14  Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-304 patvirtinti projekto partneriai: Panevėžio švietimo centras ir VšĮ „Septynios akimirkos“.

2023-03-07 Paskelbtas konkursas partnerių atrankai.

2023-03-07 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-182 sudaryta partnerių atrankos komisija.

2023-03-06 Savivaldybės direktoriaus įsakymu A-181 patvirtintas projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas.

2023-02-23 Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-25 pritarta projekto įgyvendinimui.

 

Projekto koordinatorė Nijolė Janėnienė, tel. +370 665 89 858

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“   yra bendrai finansuojamas  Europos Sąjungos iš  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas „Iššūkiai jaunimui“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Iššūkiai jaunimui“ (angl. „YOUNG DEAL: Youth responses to COVID 19 by Green Deal“) partnerio teisėmis.

Pagrindinė projekto idėja – sukurti miestų tinklą, kurie bendradarbiaus, keisis patirtimi pilietiškumo skatinimo, aktyvaus jaunimo įsitraukimo, tarpkultūrinio dialogo, aplinkosauginio sąmoningumo srityse.

Pagrindinis projekto partneris – Alikantės provincijos administracija (Ispanija).

Projekto partneriai:

 • Balkanų agentūra (Bulgarija),
 • Amarantės miesto savivaldybė (Portugalija),
 • Karkag miesto savivaldybė (Vengrija),
 • Cervia miesto savivaldybė (Italija),
 • Kočevje verslo inkubatorius (Slovėnija),
 • „Autokreacija“ organizacija (Lenkija),
 • Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose vyks gerosios patirties pristatymai, bus aptariamos aktualios temos apie ES Žaliąjį kursą, COVID19 krizę ir jos poveikį socialiniam ir ekonominiam kontekstui, Europos strategijas kovojant su COVID19 krize ir klimato kaita, ES aplinkosaugos veiksmus ir politiką bei jų taikymą vietos lygmeniu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužės 1 d. –  2024 m. balandžio 30 d.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Panevėžio miesto savivaldybei kaip projekto partneriui skiriama 15 325,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 04 16-19 vyko aštuntasis partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija Cervia mieste (Italija). Plačiau apie renginį skaitykite ČIA.

2023 10 3-6 vyko septintasis partnerių susitikimas „Europos ateitis“ Kentšyno mieste (Lenkija). Plačiau apie renginį skaitykite ČIA.

2023 09 5-8 vyko šeštasis partnerių susitikimas Karkag mieste (Vengrija). Plačiau apie renginį skaitykite ČIA.

2023 06 14-17 vyko penktasis partnerių susitikimas Amarantės mieste (Portugalija), apie renginį skaitykite ČIA.

2023 04 18-22 vyko ketvirtasis partnerių susitikimas Kočevjė mieste (Slovėnija), apie renginį skaitykite ČIA.

2023 03 07-10 vyko trečiasis partnerių susitikimas Sofijoje (Bulgarija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022 12 14-15 vyko antrasis partnerių susitikimas Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

2022-09-29 – 2022-10-02 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Alikantėje (Ispanija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022-04-29 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-430 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–43 pritarė dalyvavimui Projekte „Iššūkiai jaunimui“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui.

2021-07-09 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Iššūkiai jaunimui“ partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

 

Projekto vadovė Vilma Kučytė, tel. (8 45) 501 294

El. paštas vilma.kucyte@panevezys.lt

 

Projektas „Įtrauki ES“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Įtrauki ES“ (angl. „Include EU: Citizenship Rights for a Resilient Europe“) partnerio teisėmis.

Pagrindinė projekto idėja – paskatinti Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių piliečių aktyvumą ir pilietiškumą, plėtoti demokratiją ES šalyse, pažinti ES vertybes ir principus, suartinančius ES šalis, parodyti bendradarbiavimo svarbą.

Pagrindinis projekto partneris – Quart de Poblet miesto savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai:

 • Amarante miesto savivaldybė (Portugalija)
 • Panevėžio miesto savivaldybė
 • Associazione 2050 (Italija)
 • Diosd miesto savivaldybė (Vengrija)
 • Heleninis kultūrinės diplomatijos institutas ir Roterdamo savivaldybė (Nyderlandai)
 • Trikala miesto savivaldybė (Graikija)
 • SPORTSROOM organizacija (Bulgarija)

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose vyks daugiakultūrės diskusijos apie Europos Sąjungą ir jos vertybes, vyks gerosios patirties pristatymai, bus aptariamos aktualios temos apie euroskepticizmo augimą ir jo keliamą pavojų bendriems Europiniams projektams, vieningos Europos svarbą kovojant su radikalizmu, suvienytos Europos poveikį kasdieniam gyvenimui, dalyvavimo Europos politikoje svarbą lokaliai ir Europos požiūriu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužės 1 d. –  2024 m. balandžio 30 d.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Panevėžio miesto savivaldybei kaip projekto partneriui skiriama 17 900,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 04 9-12 vyko aštuntasis (paskutinis) partnerių susitikimas Quart de Poblet mieste (Ispanija), apie renginį skaitykite ČIA.

2024 01 29-31 vyko septintasis partnerių susitikimas Roterdame (Nyderlandai), apie renginį skaitykite ČIA.

2023 10 24-27 vyko šeštasis partnerių susitikimas Amarantėje (Portugalija), apie renginį skaitykite ČIA.

2023 05 16-17 vyko penktasis partnerių susitikimas Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

2023 02 15-18 vyko ketvirtasis partnerių susitikimas Diosde (Vengrija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022 11 20-23 d. vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas Trikaloje (Graikija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022 09 25-27 d. vyko antrasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje (Bulgarija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022 07 13-15 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Portogruaro ir San Stino di Livenza miestuose (Italija), apie renginį skaitykite ČIA.

2022-04-29 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-431 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–44 pritarė dalyvavimui Projekte „Įtrauki ES“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui.

2021-09-14 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Įtrauki ES“ partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

 

Projekto vadovė Vilma Kučytė, tel. (8 45) 501 294

El. paštas vilma.kucyte@panevezys.lt

Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių verslo kūrimo, jo plėtros, naujų darbo vietų įsteigimo sąlygų sudarymo Panevėžyje.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža bus pertvarkoma į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengiamos eismo saugumo salelės, apšvietimas.

Remiantis 2020 m. Transporto kompetencijų agentūros parengtos ataskaitos išvadomis, ši žiedinė sankryža eismo pralaidumą pagerintų ypač piko valandomis, todėl sumažėtų eismo spūstys, eismo įvykių skaičius.

Bendra projekto vertė – iš viso projektui skirta per 1,3 mln. Eur, iš kurių 1,25 mln. Eur sudarys ES lėšos, likę – valstybės ir miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2023 m. liepos 31 d.

 

PROJEKTO EIGA

2023-06-23 pradėtos vykdyti statybos užbaigimo procedūros.

2022-11-08 žiedinė sankryža oficialiai atidaryta.

2022-07-18 eismas apribotas pagal II etapo schemą.

2022-04-25 pradėti rangos darbai.

2022-03-29 eismas apribotas pagal I etapo schemą.

2022-01-31 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „JK ranga“, vertė –  1,15 mln. Eur.

2021-10-15 paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-09-27 gavus pastabų iš CPVA, pirkimų dokumentai koreguojami.

2021-07-13 rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai pateikti vertinti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2021-05-10 techniniam projektui išduotas statyba leidžiantis dokumentas.

2021-03-17 gauta teigiama ekspertizės išvada.

2021-03-04 pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-02-22 „VRP projektai”, UAB parengtas techninis projektas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2021-02-15 vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2020-12-01 pasirašyta techninio projekto ekspertizės sutartis su Pastatų konstrukcijos, UAB.

2020-10-30 viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška.

2020-10-16 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

2020-07-29 parengtas investicijų projektas.

2020-06-08 pasirašyta Paramos tiekimo sutartis su Roquette Amilina, AB dėl Panevėžio miesto J. Janonio, Pramonės ir Vakarinės gatvių sankryžos rekonstravimo techninio projekto parengimo ir jo perdavimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2020-06-04 pasirašyta sutartis su UAB „IDUS“ dėl investicijų projekto parengimo.

2020-05-28 Panevėžio miesto savivaldybė pritarė paramos teikimo sutarties tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Roquette Amilina, AB.

2020-05-19 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas: Donatas Mickevičius, tel. (8 45) 504 461,

el. paštas donatas.mickevicius@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. 8 (45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRUKCIJA

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę.  Fizinis ugdymas padeda mokiniams ne tik palaikyti fizinę formą ir sveikatą, bet ir lavina įgūdžius, padeda suprasti fizinio aktyvumo naudą.

Projekto uždavinys– organizuoti aukšto lygio kūno kultūros ir sporto renginius, tarptautiniu mastu gerinti miesto įvaizdį.

Projekto nauda –  modernizuotas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadione lengvosios atletikos sektorius,  įrengta krepšinio aikštelė, trys bėgimo takeliai (vienas – trumpų distancijų, du –  ilgų distancijų). Rekonstruojamo aikštyno vidinėje stadiono dalyje  įrengti šuolių į aukštį, tolį ir trišuolių sektoriai,  viduryje – universali rankinio, mini futbolo, teniso, tinklinio aikštelė,  rutulio stūmimo sektorius, įrengti nauji dviračių stovai ir šiukšlių dėžės bei mobilūs žaidėjų suolai. Lietaus vandeniui surinkti, bus įrengtas vandens surinkimo tinklas, o sporto aikštyno teritorijai stebėti – įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema ir apšvietimas.

Projekto tikslinė grupė: Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokiniai.

Bendra projekto vertė – 558 991,78 Eur. Iš jų 232 000 Eur – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos, 326991,78 Eur –  Savivaldybės lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-09-30 planuojama stadiono eksploatacijos pradžia.

2022-07-27 didžioji dalis stadiono rekonstrukcijos darbų atlikta. Rengiami dokumentai stadiono įregistravimui VĮ Registrų centras.

2021-11-30 parengtas Sporto paskirties inžinerinio statinio (sporto aikštyno) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų (nuotekų rinktuvai) rekonstravimo darbo projektas.

2021-08-23 pasirašyta rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų projektavimo paslaugų sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Rolana“.

2021-06-15 pasiūlymų projektavimo ir rangos darbams nupirkti, pateikimas.

2021-05-20 paskelbtas projektavimo ir rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2021-05-04 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-606 projektui „Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos, stadionui,“ skirtas 232 000 Eur finansavimas.

2021-04-01 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AF-76 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AF-31  „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtas finansavimas.

 

Už rangos darbus atsakingas darbuotojas – Nerijus Budreika, tel. (8 45) 504 451

PROJEKTAS „SPORTAS VISIEMS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+ Sportas“ įgyvendina projektą „Sportas visiems“ partnerio teisėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Herrera del Duque savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai: Filipstads savivaldybė (Švedija) Herceg Novi savivaldybė (Juodkalnija); Castiglione in Teverina (Italija); TIBER FITNESS klubas (Italija); Ledo ritulio klubas HOKEJOVY CLUB BBSS (Čekija;) Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

 

Projekto tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti sporto infrastruktūros valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

 

Tuo tikslu projekto partneriai organizuos 5 tarptautinius susitikimus:

2022 m. gegužės 27–30 d. Brumov Bylnice (Čekija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugpjūčio mėn. Castiglione in Teverina (Italija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugsėjo mėn. Filipstads savivaldybė (Švedija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. spalio 7-10 mėn. Panevėžio miesto savivaldybė, apie renginį skaitykite ČIA.

2022 m. lapkričio mėn. baigiamasis susitikimas  Herrera del Duque savivaldybėje (Ispanija).

 

Tikslinė grupė – sportininkai (profesionalai ir mėgėjai), treneriai, teisėjai, fizioterapeutai, sporto infrastruktūros steigėjai, savanoriai ir dietologai.

Projekto veiklomis bus siekiama tobulinti sporto specialistų žinias ir kompetencijas, inicijuoti pastovias mainų programas sporto darbuotojams (nuotolinės sporto programos treneriams, seminarai, draugiškos varžybos, Sporto dienos).

Bendra projekto vertė – iki 90 000 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei skirta 15.000,00 Eur projektų veikloms įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. gruodžio 31 d. –  2022 m. gruodžio 31 d. (dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2022 gegužės mėn.)

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas įgyvendintas.

2022-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-518 sudaryta delegacija dalyvauti tarptautiniame susitikime Čekijoje.

2022-04-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-422 sudaryta projekto įgyvendinimo komanda.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–46 pritarė dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis ir projekto įgyvendinimui.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 501 303

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

PROJEKTAS „ŽALIOJI KRYPTIS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Žalioji kryptis“ (angl.  „GREENUP: European youth reflecting about the green future of Europe“) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas programos 2 kryptį „Piliečių įtraukimas ir dalyvavimas“, skirtą piliečių įsitraukimui ir dalyvavimui demokratiniame Sąjungos gyvenime bei skirtingų valstybių narių piliečių mainų skatinimui bei bendros Europos istorijos aptarimui.

Pagrindinė projekto tema – Diskusijos apie Europos žaliąjį kursą kaip atsaką į COVID-19 krizę.

Projekto vadovaujantysis partneris – Tibi savivaldybė (Ispanija).

Projekto partneriai:

 • Savanoriško darbo vystymo asociacija, Novo Mesto (Slovėnija);
 • Asociacija VisMedNet (Malta);
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva);
 • Mesinos savivaldybė (Italija);
 • Westpannon regioninės ir ekonominės plėtros viešoji pelno nesiekianti įmonė, atstovaujanti Halasio savivaldybei (Vengrija);
 • Todoro Kableškovo aukštoji transporto mokykla, atstovaujanti Sofijos savivaldybei (Bulgarija).

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose bus aptariamos aktualios temos apie jaunimo pilietinį dalyvavimą ir Europos žaliąjį kursą susiduriant su COVID19 pandemijos sukelta socialine krize, dalyviai gaus naujų ir tvirtų žinių apie pilietinius ir politinius įgūdžius (įgyti socialinę ir moralinę atsakomybę, apsiginti nuo demagoginių pranešimų, gerbti ir vertinti kultūrų įvairovę ir t. t.). Kiekvienas partneris sieks į savo organizuojamą renginį pritraukti pilietinės visuomenės organizacijose dirbančius jaunus žmones. Taip bus sudaryta galimybė maksimaliai padidinti poveikį vietos lygmeniu, taip pat taikyti konkrečias projekto veiklas kiekvienoje tikslinėje teritorijoje.

Tarptautiniai renginiai bus organizuojami:

2022 m. rugsėjo 19 – 22 dienomis Tibyje (Ispanija);

2023 m. sausio 16 – 19 dienomis Novo Mesto (Slovėnija);

2023 m. gegužės 9 – 12 dienomis Panevėžyje;

2023 m. birželio 26 – 29 dienomis Mesinoje (Italija);

2023 m. rugsėjo 4 – 7 dienomis Halasyje (Vengrija);

2023 m. lapkričio 11 – 14 dienomis Sliemoje (Malta);

2024 m. vasario 11 – 15 dienomis Tibyje (Ispanija);

2024 m. kovo 18 – 21 dienomis Sofijoje (Bulgarija).

Tarptautinio renginio Panevėžyje metu ekspertai moderuos renginio dalyvių diskusijas ir dirbtuves, kuriose dalyviai iš Panevėžio bei svečiai iš projekto partnerių miestų analizuos dabartinę savo elgseną, paplitusius įpročius, kurie neatitinka žaliųjų tikslų, ir ieškos šiems įpročiams alternatyvų. Bus diskutuojama ir ieškoma sprendimo būdų, kaip būtų galima padidinti jaunimo įsitraukimą, kokius veiksmus būtų galima įgyvendinti. Kadangi renginyje dalyvaus ne tik svečiai iš projekto partnerių, bet ir Panevėžio miesto jaunimo organizacijų, universitetų bei vietinės valdžios atstovai, bus užtikrintas projekto rezultatų ir sąmoningumo sklaidos tęstinumas atstovaujamose organizacijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gegužės 1 d. –  2024 m. balandžio 30 d.

Bendra projekto vertė – iki 148 000,00 Eur (kiekvienam projekto partneriui skiriama iki 18 500,00 Eur projekto veikloms vykdyti)

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 25-28 įvyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, Bulgarijoje.

2024 02 11-15 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Tibyje, Ispanijoje.

2023 11 11-14 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Sliemoje, Maltoje.

2023 09 4-7 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Halasyje, Vengrijoje.

2023 06 26-29 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Mesinoje, Italijoje.

2023 05 10-11 vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

2023 01 16-19 įvyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Novo Mesto, Slovėnijoje.

2022-09-19 įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Tibyje (Ispanija), kurio metu pasirašyta partnerystės sutartis, projekto partneriams pristatytas Panevėžio miestas, Panevėžio miesto strateginio 2021-2027 m. plėtros plano prioritetai, atitinkantys projekto tikslus bei Europos Žaliojo kurso gaires, darbo grupėse metu analizuota projekto partnerių šalių esama situacija aplinkosaugos ir klimato išsaugojimo srityse, kylančios problemos ir iššūkiai, aptartos būsimų renginių datos, kiekvieno projekto partnerio užduotys ir kita svarbi informacija.

2022-04-27 pasirašyta projekto „Žalioji kryptis“ finansavimo sutartis tarp Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (angl. EACEA) ir visų projekto partnerių;

2022-02-21 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-152 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–42 pritarė dalyvavimui Projekte „Žalioji kryptis“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui;

2022-01-14 Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (angl. EACEA) informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus ir pakvietė konsorciumo partnerius pasirašyti dotacijos sutartį.

2021-08-27 vadovaujantysis partneris Tibi savivaldybė pateikė paraišką Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Miestų tinklų priemonei.

2021-08-25 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte, kurio pagrindinė tema – „Diskusijos apie Europos žaliąjį kursą kaip atsaką į COVID-19 krizę“, partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

PROJEKTAS „TILTAS“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos programą „Europa piliečiams“ įgyvendina projektą „Tiltas“ (angl. BRIDGE) partnerio teisėmis.

Projekto tikslas – skatinti tvarų pasienio regionų vystymąsi, didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę pasienio regiono sanglaudą. Tuo tikslu projekto partneriai organizuos 4 tarptautinius susitikimus:

2022 m. kovo 22–26 dienomis Budapešte (Vengrija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. gegužės 26–28 dienomis Gorizijoje (Italija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. birželio 19–23 d. Sofijoje (Bulgarija), apie renginį skaitykite ČIA;

2022 m. rugsėjo 1-4 d. Panevėžyje, apie renginį skaitykite ČIA.

Tarptautinių susitikimų metu bus keičiamasi gerąja patirtimi, susijusia su bendradarbiavimu tarp sienų (cross-border cooperation), analizuojamos ES programos, kurių pagalba šalys galėtų tęsti bendradarbiavimą tarp sienų bendrų projektų pagalba. Analizei ir gerosios patirties mainams bus pasitelkti tarptautiniai ekspertai.

Projekto tikslinė grupė yra ES partneriai, kuriuos vienija tarptautinis bendradarbiavimas tarp regionų, esančių palei sausumos arba jūros sieną, ne didesniu kaip 150 kilometrų atstumu vienas nuo kito, nukreiptas į ryšių abipus sienos stiprinimą, siekiant geriau išnaudoti pasienio regionų potencialą.

Projekto vadovaujantysis partneris yra Vila Nova de Cerveira miestas, Portugalija.

Projekto partneriai: Tomino miestas, Ispanija; Nova Gorica miestas, Slovėnija, Znojmo regionas, Čekija, Slivnitsa miestelis, Bulgaria; Daugpilio mestas, Latvija; Miškolco miestas, Vengrija; Rožniava miestas, Slovakija; Goricijos miestas, Italija; Panevėžio miestas.

2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybei skyrė 17 175,00 Eur finansavimą (bendra projekto subsidija – 148 680 Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 28 d. –  2022 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie projektą anglų kalba / Information in English HERE.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2022 09 01-04 dienomis Panevėžio miesto savivaldybėje vyko projekto baigiamoji konferencija.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–46 pritarė padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, ir pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti Projekto dokumentus.

2022-10-19 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-69 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2021-10-18 pasirašyta projekto „Tiltas“ sutartis tarp vadovaujančiojo partnerio Vila Nova de Cerveira ir Panevėžio miesto savivaldybės;

2020-02-20 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–46 pritarė dalyvavimui Projekte partnerio teisėmis pagal ES programą „Europa piliečiams“;

2019-12 Europos Komisija patvirtino projekto „Tiltas“ paraišką ir suteikė jo įgyvendinimui finansavimą.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. (8 45) 501 303

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

 

 

 

SKATE PARKO ĮRENGIMAS PANEVĖŽYJE SKATINANT TURISTŲ SRAUTUS

Projekto tikslas – patenkinti Panevėžio miesto bendruomenės bei ekstremalaus sporto mėgėjų poreikius bei paskatinti turistų srautus, suteikti saugias sąlygas ekstremaliam sportui bei efektyviam Skate parko erdvės panaudojimui.

Projekto nauda – projekto įgyvendinimo metu Kultūros ir poilsio parke esančioje aikštelėje bus įrengtas medinis Skate parkas – rekreacinė sporto erdvė, skirta riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių sportui. Planuojamo įrengti Skate parko visų įrenginių užimamas plotas – ne mažesnis nei 550 kv.m., jame bus sumontuotos skirtingų tipų ir aukščių šuolių rampos, pusrampės, daugiafunkcinės rampos su čiuožimo turėklais ir bortais bei kiti Skate parko elementai. Įrengus Skate parką, atsiras galimybė mieste organizuoti įvairius ekstremalių sporto šakų parodomuosius renginius, riedlentininkų, riedutininkų, BMX dviratininkų pasirodymus, aukšto lygio vietines, regionines, šalies bei tarptautines varžybas, šiuo parku galės naudotis ir leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus miesto bendruomenės nariai bei svečiai, jis bus pritaikytas mėgėjams, pradedantiems, pažengusiems bei profesionaliems sportininkams.

Projekto vertė – 2021 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu projektui skirtas 104 550 Eur (85 proc.) finansavimas iš valstybės biudžeto. Savivaldybės lėšų dalis – 18 450,00 Eur (15 proc.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. spalio – gruodžio mėn.

 

PROJEKTO EIGA

Projektas baigtas.

2021 m. spalio 28 d. su“ pasirašyta Skate parko įrengimo Panevėžio Kultūros ir poilsio parke, Parko g. Sutartis Nr. 22-1940.

2021m. spalio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-288 pritarė Projekto įgyvendinimui  ir daliniam finansavimui.

2021 m. spalio 15 d. pasirašyta Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projekto finansavimo sutartis Nr. 22-1903.

2021  m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-971 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų vykdymui finansuoti“ Projektui skirtas finansavimas 104 550 eurų.

2021 m. rugsėjo 17 d. Projekto paraiška pateikta Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

2021 m. rugsėjo 16 d. Investicijų projektų atrankos grupė pritarė projekto „Skate parko įrengimas Panevėžyje skatinant turistų srautus“ paraiškos teikimui pagal Lietuvos Respublikos  ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. rugsėjo 6 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas turizmo projektams finansuoti pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 4-971 patvirtintą „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo tvarkos aprašą“.

 

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. (8 45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. pastas angele.steponaviciene@panevezys.lt