PROJEKTAS „SINERGIJA“

Finansavimo šaltinis

ES Fondas

Tarptautiniai projektai

Vykdomi

Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) įgyvendina projektą „Sinergija“ (angl.  „SYNERGY – SolidaritY iN Europe Rebuilds Global Youth“) partnerio teisėmis.

Pagrindinė projekto idėja – sukurti ilgalaikį aktyvų miestų partnerių tinklą, galintį užtikrinti novatorišką bendradarbiavimą ir skatinantį aktyvų demokratinį piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos kryptyse.

Projekto vedantysis partneris – Jevišovice (Čekija).

Projekto partneriai:

  • Gradoli savivaldybė (Italija)
  • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)
  • Swieqi savivaldybė (Malta)
  • Repashuta savivaldybė (Vengrija)
  • Lordelo (Portugalija)
  • Agia (Graikija)

Projekto metu tarptautiniuose renginiuose bus aptariamos aktualios temos apie pilietinį dalyvavimą ir įsitraukimą, bus siekiama visuomenei plačiau pristatyti ES politikos kryptis, ES istoriją, pasiekimus, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo dalyvavimui ir skatinant jaunimo debatus apie ES vertybes. Renginių metu bus dalijamasi patirtimi ir gerąja praktika apie partnerių savivaldybių įgyvendinamus investicinius projektus, aptariamos jaunimo įtraukimo galimybės per miestuose veikiančias jaunimo organizacijas, pristatyti miestų strateginiuose, darnaus judumo planuose numatyti veiksmai bei miestų vizijos, bus ieškoma sprendimų dėl viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo didinant jaunimo įsitraukimą į diskusijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. rugsėjo 1 d. –  2023 m. rugsėjo 1 d.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Panevėžio miesto savivaldybei kaip projekto partneriui skiriama 17 000,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022 09 20-25 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas vedančiojo partnerio Jevišovice savivaldybėje, Čekija;

2022-09-07 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-791 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda;

2022-08-31 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–291 pritarė dalyvavimui Projekte „Sinergija“ partnerio teisėmis ir jo įgyvendinimui;

2022-08-22 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio rašytinės procedūros tvarka buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Sinergija“ partnerio teisėmis pagal ES piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą.

2022-08-04 vedantysis partneris informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

2020-09-01 vedantysis partneris pateikė projekto paraišką pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos „Miestų tinklų“ priemonę.

 

Projekto vadovė Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 242

El. paštas dalia.gurskiene@panevezys.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliucininkiene@panevezys.lt

 

Projektas užbaigtas