16 ATVIRŲJŲ KLASIŲ PANEVĖŽIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Finansavimo šaltinis

Valstybės biudžetas

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

16 ATVIRŲJŲ KLASIŲ PANEVĖŽIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius, tobulinti švietimo pagalbos teikimą, užtikrinant visiems mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį individualizuojant ar suasmeninant.

Iki projekto baigimo liko 708 dienos

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto  tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose.

Iki projekto baigimo liko 99 dienos

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Iki projekto baigimo liko 646 dienos

Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

Projekto tikslas – formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant ir atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą.

Iki projekto baigimo liko 373 dienos