Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ – socialinės paslaugos šeimoms Panevėžyje

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ – socialinės paslaugos šeimoms Panevėžyje

Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims.

Iki projekto baigimo liko 2138 dienos

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą.

PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA

Finansavimo šaltinis

ES pilnai finansuoja

Socialinė sritis

Vykdomi

Socialinė sritis

Socialinė sritis

PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA

Projekto tikslas – prisidėti prie sklandesnio pabėgėlių priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Iki projekto baigimo liko 163 dienos

Projektas „Kūrybos užuovėja“

Finansavimo šaltinis

ES bendrai finansuoja

Kultūra

Įvykdyti

Kultūra

Socialinė sritis

Tarptautiniai projektai

Kultūra

Socialinė sritis

Tarptautiniai projektai

Projektas „Kūrybos užuovėja“

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina pilotinį projektą „Kūrybos užuovėja“ (angl. CREATIVE HOME(less)).

Projekto tikslas – skatinti Panevėžio socialinių paslaugų centro nakvynės namų gyventojus atrasti save per meną, atsiskleisti, įgyti savarankiškumo, savivertės, gyvenimo džiaugsmo ir drąsos priimant sprendimus, taip pat pristatant visuomenei…

Projektas užbaigtas